LÄHIRÄHINÄN VAIKUTUKSET SYYNIIN

Jalkapalloseura Herculeksen Lähirähinä -hanke on saanut liikkumisen ohjauksen valtionavustuksen hanketukea vuodelle 2017. Yhteensä 42 hanketta sai  rahoitusta. Suurin osa hankkeista on kaupunkien ja kuntien omia hankkeita. Hercules oli ainoa urheiluseura, joka sai hanketukea.

Kuvio on tuttu turhankin useassa lapsiperheessä. Vanhempien illat kuluvat lapsia kuskatessa ympäri kaupunkia lasten harrastusten perässä. Ei ole siis mikään yllätys, että kansallisen liikennetutkimuksen mukaan etenkin 30 – 44 -vuotiailla vanhemmilla kyyditsemismatkat ovat yleisin vapaa-ajan matkatyyppi. Syitä kuljetusrumbaan on monia. Liikuntaseurojen sitoutumisvaatimukset, vuorovarauksien käytännöt, vanhempien tekemä liikunnan ulkoistaminen seuroille ja suorituspaikkojen keskittäminen ovat esimerkkejä syistä vallitsevaan tilanteeseen. Kuljetetut lapset ja nuoret tottuvat samalla liikkumaan yksityisautoilla, millä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia heidän fyysiseen aktiivisuuteen ja terveyteensä.

LÄHIRÄHINÄ VÄHENTÄÄ KULJETTAMISEN TARVETTA

LÄHIRÄHINÄ tuo liikunnan ja urheilulajit lähelle ihmisiä sinne, missä he asuvat. LÄHIRÄHINÄ on matalan kynnyksen ja monipuolisesti liikuttavaa toimintaa, missä lapset ja aikuiset harrastavat yhdessä hyödyntäen olemassa olevaa lähiliikuntaverkon suorituspaikkoja. Jokaisella asuinalueella Suomessa on olemassa hyvä  lähiliikuntaverkosto, mikä  mahdollistaa monipuolisen liikkumisen ja harrastamisen. Hämmästyttävän harva kuitenkin pystyy osallistumaan seuratoimintaan oman asuinpaikkansa läheisyydessä. Tutkimuksien mukaan harrastematkoihin mennään helposti autolla, jos välimatka on yli kilometrin (!). Omaehtoinen liikkuminen harrastuksiin on jatkuvasti vähentynyt ja lasten elinpiiri kaventunut. Lihasvoimin treeneihin kulkeminen on myös lasten ja nuorten kestävyyspohjan rakentamisen kannalta äärimmäisen merkittävää. Tämän vuoksi on tärkeää saada muutettua liikunnan palveluverkkoa, jotta monipuolinen tarjonta olisi lähellä ja kaikkien saavutettavissa.

HERCULES TUTKII!

Hercules teki syksyllä 2016 lähtien Lämsänjärven alueella toimineesta LÄHIRÄHINÄ -pilotista tutkimushankehakemuksen. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten alueen asukkaat ovat kokeneet LÄHIRÄHINÄn aloittamisen omalla asuinalueellaan ja miten se on erityisesti vaikuttanut heidän liikkumis- ja kuljettamistottumuksiinsa. Lisäksi on tarkoitus selvittää avoimella www-kyselyllä liikunnan palvelurakenteen muutostarpeita harrastuksiin kuljettamistarpeen vähentämiseksi. Tutkimukseen otetaan mukaan myös vuonna 2017 aloitettavat uudet Lähirähinä -alueet. Tutkimuksesta saatavaa tietoa käytetään hyväksi Lähirähinä -toimintamallin kehittämisessä sekä uusien Lähirähinöiden aloittamisen helpottamiseksi. Tuloksia tullaan esittelemään kansallisesti VILI -verkoston (Viisaan Liikkumisen verkosto) ja kansainvälisesti Herculeksen laajan verkoston kautta.

HANKE KÄYNTIIN JO KEVÄÄLLÄ! 

Liikkumisen ohjauksen valtionavustuksen hankkeet tulee toteuttaa vuoden 2017 aikana. Lähtölaukaus hankkeille järjestetään 22.3.2017 yhteisellä seminaarilla Helsingissä. Herculeksen tutkimuksen suunnittelutyöt on jo aloitettu ja ensimmäiset haastattelut on tarkoitus toteuttaa lähikuukausina oululaisten liikuntakeskuksien katsomoissa ja kenttien reunoilla. Herculeksessa hankkeen toteutuksesta vastaa Timo Perälä, jolta saa myös enemmän tietoa tutkimuksesta (timo.perala ät jshercules.com)